Kontrol Paneli ve Veri Analizi

K

ontrol paneli, veri analizi ve raporlar ile filonuzu etkin yönetelim. Takip edilecek bilgilerin ve bunların takip sıklığının belirlenmesi ardından firmanıza özel kontrol paneli dizayn ederiz.

  • Kontrol paneli entegrasyonu ve veri toplama yöntem ve parametreleri belirleme aşamasını iki fazda ele alınması, EcoFilo uzmanlarının ile birlikte değerlendirilecek 5 veya 6 adet gösterge ile başlayarak daha sonra detaylandırılması önerilir.
  • EcoFilo bu aşamada değerli bilgilerinizi derleyerek filo davranışını doğru analiz etmek için tecrübe, istatiksel teknikler, gelişmiş filo yönetim yazılımı ile danışmanlık sunar. EcoFilo haftalık ve aylık raporlarla filo eğilimlerinizi raporlayarak iyileşme önerileri ile sizlere destek olur.